Termeni și condiții

Regulamentul proiectului Mclub

1. Definiții:
Proiect Mclub (în continuare „Proiect”) - este implementarea tehnică a soluţiilor de marketing orientate spre sporirea loialităţii abonațilo în domeniul comunicaţiilor electronice.

Proiectul „Mclub”– proiect organizat de către Compania Moldcell în colaborare cu Partenerii Proiectului, cu alţi participanţi, prestatori de servicii şi/sau furnizori de bunuri. Proiectul Mclub, ce permite tuturor Abonaţilor Moldcell, ce au expediat SMS la numărul scurt 9900 și/sau care au accesat site-ul www.Moldcell.md/mclub și au procurat produse Moldcell, să primească un cod alfanumeric atribuit fiecărui participant în cadrul Proiectului „Mclub”, care poate fi prezentat Partenerului Proiectului Mclub, pentru a beneficia de cea mai bună reducere oferită de Partener de către participanţi.
Abonaţi Moldcell – Persoane fizice și juridice, abonați Moldcell a tuturor planurilor tarifare, care au semnat Contractul de abonament cu Compania Moldcell, valabil pe durata desfăşurării Proiectului „Mclub” și abonații planurilor tarifare preplătite cu serviciile de ieșire active
Produs Mclub – content sau serviciu care este oferit abonaților Moldcell pentru utilizarea de pe telefonul mobil. Prețul produselor Mclub este stabilit în punctul 2.4.
Participanții Proiectului - Partenerii Proiectului, Abonaţii Moldcell, Partenerii Proiectului, Moldcell.
Partenerii Proiectului - Persoane juridice, prestatori de servicii/ bunuri, care vor fi selectaţi in dependență de poziționarea lor pe piaţa. Fiecare segment industrial urmează a fi reprezentant de către cei mai buni parteneri, în dependenta de poziţionarea lor pe piaţa; numărul lor urmează a fi definit de Moldcell în dependenţă de fiecare segment industrial în parte.
Segmentele industriale reflectate prin intermediul Partenerilor Proiectului sunt:
1. Cafenele şi restaurante
2. Frumusețe și sănătate
3. Totul pentru casă
4. Shopping
5. Distracții
6. Servicii
precum şi alte segmente la discreţia Moldcell.
Moldcell - compania Î.M. “Moldcell” S.A, operator de telefonie mobilă;
Număr SMS scurt – numărul 9900, alocat de Compania Moldcell în cadrul Proiectului, pentru expedierea SMS de către Abonaţii Moldcell, în rezultatul căreia se obţine codul Mclub.
Cod Mclub - cod numeric expediat de către Compania Moldcell către Abonatul Moldcell, în baza căruia pot fi obţinute reducerile de la Partener.
Reducere standard - reducere oferită de către Partenerul Mclub pentru produsele/serviciile definită prin contractul semnat de către Partener Mclub și Moldcell
Reducere fierbinte – reducere care se oferă de către partenerul Mclub pe o perioadă limitată de timp în limita stocului disponibil, în condițiile stabilite de către partener

2. Condiţii generale
2.1.Prezentul Regulament este aprobat de către Moldcell în vederea implementării Proiectului „Mclub”, orientat spre sporirea loialităţii abonaților planurilor tarifare cu plată în avans, eligibili pentru participare, în domeniul comunicaţiilor electronice
2.2.Perioada de desfăşurare a Proiectului – 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia, la discreţia Moldcell.
2.3.În cadrul Proiectului vor participa toți abonații Moldcell, persoane fizice și juridice.
2.4. Prețul pentru Produsele Mclub se stabileşte în conformitate cu tabelul ce urmează:

Nr Produs Moldcell oferit -preț
1. Imagine Mclub 1 -0,5 lei
2. Imagine Mclub 2 – 1 leu
3. Imagine Mclub 3- 5 lei

3. Mecanismul de desfăşurare a Proiectului

3.1.Abonaţii Moldcell la planurile tarifare cu plată în avans pot deveni Participanţi ai Proiectului prin procedura de înregistrare:
- prin expedierea unui mesaj SMS fără text către numărul scurt 9900. Prețul mesajului expediat la 9900, este de 0,5 lei, pentru toare planurile tarifare. Drept răspuns la mesajul de înregistrare, Abonatul Moldcell va recepţiona un SMS de cu produsul Mlcub și codul reducerii.
- va efectua înregistrarea prin intermediul site-ului www.moldcell.md/mclub. Înregistrarea este gratuită. Abonatul va confirma înregistrarea, prin introducere codului recepționat la numărul său de telefon. După confirmarea înregistrării, contul Abonatului Moldcell pe site-ul Mclub va fi activat.

3.2. Pentru a beneficia de o reducere Standard:

- Abonatul Moldcell va expedia un mesaj SMS fără text la numărul scurt 9900. Costul unui SMS este standard şi constituie 0,50 lei.
şi/sau
- Abonatul se va înregistra pe site-ul www.moldcell.md/mclub cu indicarea numărului său Moldcell. Abonatul va comanda reducerea aleasă şi va primi la numărul său de telefon indicat pe site un mesaj SMS, ce va conține produsul Mclub și codul reducerii.

3.3. Pentru a beneficia de o reducere Fierbinte:

- Abonatul se va înregistra pe site-ul www.moldcell.md/mclub cu indicarea numărului său Moldcell. Abonatul va comanda reducerea aleasă şi va primi la numărul său de telefon indicat pe site un mesaj SMS, ce va conține produsul Mclub și codul reducerii.

3.4. Fiecărei reduceri i se atribuie un produs Mclub conform listei de preţuri enumerate în p. 2.4. al Regulamentului. La comandarea reducerii, Abonatului i se va oferi produsul Mclub, corespunzător preţului indicat pe site în drept cu fiecare reducere în parte, ce va fi extras de la numărul Abonatului, şi suplimentar abonatul va primi la telefonul mobil codul reducerii. Doar mesajele procesate cu succes vor fi taxate. Codul este valabil timp de 24 ore din momentul recepţionării mesajului SMS de confirmare a înregistrării şi poate fi utilizat la toţi partenerii proiectului, listaţi pe site-ul www.moldcell.md/mclub.

3.5. Moldcell este în drept să modifice unilateral condiţiile Proiectului, inclusiv, dar nelimitându-se la preţurile pentru Produsele Mclub, costul mesajului SMS pentru reducerea Standard transmisă prin telefonul mobil etc., prin publicarea prezentului Regulament cu modificările respective pe site-ul www.moldcell.md/mclub.

3.6. În cazul în care membrul Mclub va pierde codul Mclub sau îl va uita, acesta va putea fi solicitat prin un mesaj fără text către numărul scurt al proiectului 9900, iar clientul va recepționa codul pentru reducere valabil.

3.7. Odată ce Abonatul Moldcell se înregistrează pe site si își exprima acordul sa fie tarificat cu tarifele indicate pentru produsele Mclub, Abonatul Moldcell este totalmente responsabil pentru acțiunile sale efectuate pe site. Abonatul Moldcell este pe deplin responsabil pentru păstrarea numelui de utilizator si a parolei. În cazul in care Abonatul Moldcell are suspiciuni ca parola a fost folosita fără consimțământul sau, Moldcell sugerează sa fie restabilita parola, prin modalitățile prevăzute pe site.

3.8. Odată ce Abonatul Moldcell s-a înregistrat el poate beneficia de toate reducerile Mclub si produsele Mclub aferente, prin tastare butonului Comanda. Prin confirmarea comenzii efectuate, Abonatul Moldcell își exprimă acordul de a procura produsul Mclub stabilit pentru reducere aleasa pe site-ul www.moldcell.md/mclub in punctul 2.4.

3.9. Pentru validarea codului de reducere, Abonatul Moldcell se va apropia la localul pentru care a fost procurat produsul Mclub si primi codul de reducere, și va anunța Reprezentantul Partenerului Proiectului despre deținerea codului, până a fi emis cecul/nota de plată. Reprezentantul Partenerului Proiectului va verifica codul Mclub al membrului prin intermediul interfeţei Web sau alta metoda pusa la dispoziție de către Moldcell.

3.10. În cazul în care codul introdus este valid în baza de date Moldcell, rezultatul căutărilor pe interfaţa Web, va fi şi el pozitiv, iar Partenerul Proiectului va aloca reducerea pentru membrul Proiectului.

3.11. In cazul în care codul Mclub prezentat de către membrul Proiectului nu va fi valid, acesta va fi rugat să solicite reducerea prin procedura deja descrisa în p. 3.3 și 3.5. al prezentului Regulament.

4. Exprimarea acordului pentru participare in cadrul Proiectului şi acceptarea condiţiilor de participare
4.1.Prin expedierea de către Abonat a primului SMS la numărul scurt alocat Proiectului 9900, Abonatul îşi manifestă consimțământul de înregistrare şi participare în cadrul Proiectului.
4.2. Participarea în cadrul prezentului Proiect semnifică acceptarea prezentului Regulament şi acordarea Moldcell a dreptului de procesare a datelor inclusiv, dar nu limitat la numărul de telefon al abonatului, precum şi alte date necesare în cadrul prezentului Proiect.
4.3.Participarea Abonatului Moldcell în cadrul acestui Proiect, prezumă în mod tacit, informarea acestuia despre toate regulile de desfăşurare a Proiectului, stabilite de către Moldcell.
4.3.Prin participarea în cadrul Proiectului, Abonaţii Moldcell îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la Moldcell/Parteneri ai Proiectului mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ.

5. Informarea Participanţilor Proiectului
5.1. Informaţia cu privire la Proiect este disponibilă pe www.moldcell.md/mclub.
5.2.Pe parcursul derulării Proiectului va funcţiona „Linia fierbinte” (la numărul 9900) pentru informarea membrilor Proiectului unde va fi adus la cunoştinţa acestora informaţia despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Proiectului.

6. Obligaţiile Partenerului Proiectului
6.1.Fiecare Partener al Proiectului va semna un acord de colaborare, in care vor fi reflectate următoarele clauze:
1. Reducerea minimă oferită de către Partener membrilor Proiectului.
2. Termenii modificării mărimii reducerilor si termenii de informare despre orice modificări. În cazul operării oricăror modificări, acestea trebuiesc aduse la cunoştinţa Moldcell cu cel puţin 5 zile înaintea implementării modificărilor.
3. Exclusivitatea - partenerii Proiectului nu pot deveni membri ai altor proiecte cu alţi operatori din domeniu.
4. Moldcell va informa toţi membrii Proiectului despre modificarea mărimii reducerii oferite de către Partenerul care a implementat modificarea.
5. Returnarea bunului procurat va fi posibila conform legislaţiei in termeni de 14 zile.
6. In cazul altor tipuri de reduceri oferite de către Partener clienţilor săi Partenerul Moldcell va înștiința Moldcell despre acestea pentru a fi specificate în descrierea ofertei
7. Reducerea Mclub nu poate fi cumulata cu reducerile paralele in cadrul magazinului partenerului, decât în cazul că acest fapt este specificat în oferta partenerului
8. Angajaţii Partenerilor proiectului vor informa toţi clienţii despre proiectul Mclub, indiferent dacă clientul este sau nu membru al clubului.
9. În cazul în care partenerul nu prestează clientului serviciile conform condiţiilor menţionate în contract, Moldcell va putea înainta pretenţii financiare către Partener.
10. Partenerii Proiectului nu vor utiliza numele proiectului, logo, decît pentru scopul prevăzut în contractul semnat cu Companie Moldcell, etc. drepturile de autor fiind înregistrate si protejate.
11. Moldcell va produce materialele promoţionale cu referinţă la Mclub, iar partenerii proiectului urmează a le distribui si promova.
12. Partenerii Proiectului vor oferi spaţiu promoțional Mclub sticker-ușă, Postere, display cu reducerea oferita pe bancheta casieriei si va garanta prezenta acestor materiale pe toata durata apartenenţei Partenerului la acest proiect.
13. Partenerii proiectului vor conlucra continuu si permanent pe toata durata proiectului.
14. La cererea partenerului, operatorul va oferi informaţia despre cantitatea de utilizatori ai reţelei sale de magazine, membre Mclub.
15. Partenerul proiectului va oferi aceeaşi reducere în toata reţeaua sa de magazine, indiferent de oraşul sau regiunea acestora.
16. Partenerul proiectului va asigura îndestularea magazinelor, membre Mclub, cu echipamentul necesar: calculator, conexiune internet, pe toata durata proiectului.
17. Moldcell îşi rezervă dreptul de a rezilia acordul cu partenerul Mclub în cazul încălcării oricăror din condiţiile menţionate.
18. Moldcell este in drept sa rezilieze acordul in cazul in care reducerea minima oferita membrilor Mclub este esenţial mai mica fata de reducerea minima oferita de către ceilalţi membri din aceeaşi industrie.

7. Drepturile şi limitarea răspunderii Moldcell
7.1.Partenerul este pe deplin responsabil de executarea tuturor acţiunilor necesare în vederea acordării Abonaţilor Moldcell a reducerii stabilite conform prezentului Regulament, inclusiv şi de informarea asupra condiţiilor şi modului de returnare a bunurilor achiziţionate de către aceştia în localurile sale.
7.2.Moldcell nu poartă răspundere pentru orice prejudiciu material sau moral cauzat persoanelor terţe, Abonaţilor Moldcell din vina Partenerului, ca urmare ca acţiunilor/inacţiunilor ilegale ale Partenerului, ce vizează Proiectul „Mclub”.
7.3.Prin expedierea unui SMS mesaj pentru participare în cadrul Proiectului sau prin accesarea butonului Cumpără de e site-ul www.moldcell.md/mclub, Abonatul Moldcell îl împuterniceşte pe Moldcell să utilizeze următoarea informaţie cu caracter personal: numărul său de telefon (adică numărul de telefon al abonatului de la care a fost expediat mesajul), conţinutul mesajului SMS, ora şi data expedierii mesajului. Expedierea unui SMS în condiţiile prezentului Regulament reprezintă conformarea faptului că abonatul a acceptat condiţiile prezentului articol.
7.4.Moldcell oferă posibilitatea expedierii mesajelor SMS doar în aria de acoperire a reţelei.
7.5.Moldcell nu va primi nici o pretenţie cu privire la perioada de livrare a mesajelor SMS şi, prin prezenta, atenţionează Abonatul că recepţionarea mesajelor SMS de către Moldcell nu este instantanee. Livrarea mesajului SMS de la Participant către Moldcell poate dura până la 12 ore.
7.6.Moldcell nu va primi nici o pretenţie de la Abonaţi cu privire la calitatea produselor sau serviciile procurate cu reducere în cadrul Proiectului de către Abonat de la Partenerii Proiectului, precum şi nu poartă nici o răspundere materială sau morală faţă de Abonaţi ce ar reieşi din Legea cu privire la protecţia consumatorilor al RM.
7.7. Moldcell este în drept să modifice unilateral prețurile pentru produsele specificate în p. 2.4 , precum și să stabilească produse noi, fără notificare prealabilă, prin publicarea acestora în prezentul Regulament și plasarea Regulamentului modificat pe site-ul www.moldcell.md/mclub
7.8. Moldcell își rezervă dreptul să pre-modereze oferta partenerului înainte de a fi plasată pe site, cu dreptul de a modifica textul fără a fi schimbat sensul, de a modifica imaginile și alte informații aferente ofertei.
7.9. Partenerul Moldcell este pe deplin responsabil pentru veridicitatea datelor aferente ofertei sale transmise către Moldcell, precum și pentru folosirea imaginilor, logo-urilor care sunt apărate prin dreptul de autor.