Moldcell

Sănătate

Ocrotirea sănătăţii este un domeniu prioritar în activitatea de Responsabilitate Social Corporativă Moldcell. Lansăm parteneriate şi susţinem proiecte care vin să schimbe spre bine atitudini şi comportamente ale societăţii, punând accentul pe impactul pozitiv direct asupra beneficiarilor.

Campania ”Împreună suntem o forță”
Utilizarea câmpurilor electromagnetice
Cum putem ajuta copiii?