Organizaţii Social-Politice

Organizaţii Social-Politice

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială/cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet)
 • Certificat de înregistrare a organizaţiilor social-politice eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Extras din Registrul de Stat a partidelor şi organizaţiilor social-politice a Ministerului Justiţiei a RM
 • Certificat pentru atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de şef pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa şefului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei. Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiilor social-politice eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Copia certificatului pentru atribuirea codului fiscal
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă