Moldcell

Sănătate

Ocrotirea sănătăţii este un domeniu prioritar în activitatea de Responsabilitate Social Corporativă Moldcell. Lansăm parteneriate şi susţinem proiecte care vin să schimbe spre bine atitudini şi comportamente ale societăţii, punând accentul pe impactul pozitiv direct asupra beneficiarilor.

Campania anti-cancer
Susţinerea persoanelor cu dizabilităţi
"O casă fără pericole pentru copilul tău"