Moldcell

Compania MOLDCELL mulţumeşte clienţilor corporativi pentru loialitate!

Pe data de 23 aprilie 2008, în incinta Leogrand Convention Center, a avut loc un eveniment special la care au participat liderii celor mai respectate şi influente companii din Republica Moldova - clienţi corporativi MOLDCELL.
În cadrul evenimentului corporativ, directorul general al companiei MOLDCELL, d-l Yusuf Baykan, a decernat premiile Maratonului Mobil MOLDCELL, ediţia a 2-a, care s-a desfăşurat în perioada 1 aprilie 2007 – 31 ianuarie 2008. Programul de loialitate Maratonul Mobil MOLDCELL este o promoţie de amploare destinată în exclusivitate clienţilor corporativi.
Învingătorii celei de-a doua ediţii a maratonului au fost desemnaţi în prezenţa unui notar public de către o comisie specială, în care a intrat şi un reprezentant mass-media, în urma studierii dosarelor depuse şi a rezultatelor obţinute în perioada vizată. În baza criteriilor stabilite de Regulamentul campaniei au fost desemnate 11 companii învingătoare care au primit drept premii în total 23 călătorii de neuitat: 15 călătorii în Tailanda, 2 în Egipt, 2 în Turcia şi 4 în România.
Următoarea ediţie a Maratorului Mobil trece la o nouă formulă!
Datorită atitudinii deosebite pe care o manifestă MOLDCELL faţă de clienţii săi, a soluţiilor de comunicare, creşterii capacităţii şi extinderii reţelei sale, precum şi oferirea serviciilor inovative pe baza tehnologiilor avansate, segmentul corporativ al companiei MOLDCELL a cunoscut în 2007 o creştere de 42% comparativ cu anul precedent. Fiind ghidată în activitatea sa de principiul „Fiecare client contează”, compania MOLDCELL vine să mulţumească clienţilor săi corporativi pentru loialitate, anunţând noul mecanism al Maratonului: toţi clienţii corporativi beneficiari ai pachetului Postpaid, vor primi, începând cu iunie 2008, reduceri lunare în baza numărului de linii active şi a cheltuielilor lunare!
Fiind organizat în preajma aniversării de 8 ani de activitate a companiei, evenimentul a fost mai mult decât oportun pentru a împărtăşi cu prietenii şi partenerii săi realizările şi rezultatele recente obţinute de MOLDCELL. Directorul general, d-l Yusuf Baykan, a accentuat următoarele în mesajul său de adresare: „Suntem bucuroşi să anunţăm despre faptul că avem multe noutăţi bune cu privire la anul 2007: am făcut investiţii care au permis instalarea a 124 staţii de bază radio noi ce a dus la mărirea capacităţii reţelei cu 50% şi acoperirea geografică de 96%. Am făcut investiţii adiţionale, deorece traficul a crescut cu peste 50%, iar segmentul corporativ cu 42%. Cifra totală a investiţiilor in cei 8 ani de activitate constituie 105 mln USD (sfârşitul lunii martie 2008). De semenea, în 2007, clienţii MOLDCELL au beneficiat de un şir de oferte care au adus cu sine un plus de comoditate, utilitate şi performanţă a telefoniei mobile prin:
- modernizarea şi extinderea reţelei de vânzări şi deservire – 1723 puncte de vânzări situate în toate regiunile ţării;
- posibilitatea comunicării în roaming cu tarifare on-line şi fără formalităţi, pe baza tehnologiei avansate CAMEL etc.;
- implicarea activă în viaţa comunităţii moldoveneşti, fiind o companie-model de responsabilitate social-corporativă realizând pe parcursul anului 2007 mai bine de 50 programe sociale, culturale şi educaţionale de impact naţional.”
Vorbind despre încrederea şi susţinerea acţionarilor, Yusuf Baykan nu a ezitat să menţioneze următoarele cu referinţă la interesul manifestat de către France Telecom faţă de TeliaSonera: “Atât France Telecom, cât şi Statul Suedez au confirmat că niciun fel de negocieri nu au loc la momentul de faţă, respectiv, este prematur să se facă careva concluzii cu privire la viitorul afacerii. Statul Suedez, acţionar TeliaSonera, este la curent de interesul companiei France Telecom, dar a menţionat totodată că se vor precăuta şi alte soluţii/oportunităţi pentru TeliaSonera.”
De asemenea, în cadrul evenimentului s-au luat la evidenţă opiniile şi doleanţele clienţilor cu privire la oferte, servicii şi produse. Organizând astfel de evenimente, MOLDCELL nu doar îşi informează clienţii, ci crează o comunitate de companii prospere, Familia Clienţilor MOLDCELL devinind tot mai numeroasă şi unită.