Moldcell

Factura detaliată la cerere

Factura detaliată la cerere

Reprezintă o listă completă a apelurilor efectuate de pe numărul Dvs pe parcursul unei perioade de timp (maximum 3 luni). Acest serviciu este oferit gratuit. În cazul solicitării repetate a facturii detaliate pentru aceeaşi perioadă de timp, prestarea serviciului se efectuează contra plată.

Pentru a beneficia de acest serviciu, este necesar să depuneţi o cerere tip la orice reprezentanţă Moldcell Center şi să prezentaţi actele necesare.