Moldcell

Educaţie pentru toţi

Educaţie pentru toţi

Este un proiect cu acoperire naţională care vizează familiile social-vulnerabile cu copii în vârstă de 5-7 ani care nu frecventează instituţiile de învăţământ preşcolar, din cauza următoarelor motive:

  • fenomenul de emigrare;
  • lipsa spaţiilor / condiţii nefavorabile existente în încăperile grădiniţelor de copii;
  • asistenţă gratuită limitată;

Moldcell contribuie la realizarea programului naţional „Educaţie pentru toţi” – Iniţiativa de Acţiune Rapidă ca unic partener privat. Iniţiat în anul 2007 de Ministerul Educaţiei şi finanţat printr-un grant oferit de Fondul Fiduciar Catalitic şi administrat de Banca Mondială, programul are obiectivul de a facilita accesul la educaţie preşcolară pentru copiii din zonele rurale. Pe parcursul anilor 2008 – 2009, 60 de grădiniţe din Republica Moldova au fost renovate şi sute de copii – dintre care majoritatea provin din familii social-vulnerabile – beneficiază astăzi de beneficiile educaţiei preşcolare.

În cadrul proiectului, se pune accentul pe implicarea unei întregi comunităţi pentru rezolvarea problemelor sale stringente. Doar prin unirea eforturilor tuturor membrilor comunităţii şi prin responsabilizarea acestora, consideră strategii proiectului „Educaţie pentru toţi”, pot fi atinse rezultate favorabile.

Pe lângă acoperirea parţială a cheltuielilor campaniei de mediatizare şi asigurarea componentei comunicaţionale, compania Moldcell s-a implicat activ în implementarea unei serii de evenimente comunitare. Astfel, pe parcursul anului 2008, angajaţi Moldcell au participat, în mod voluntar, la realizarea lucrărilor de reparaţie în grădiniţele din raioanele Basarabeasca şi Anenii Noi. În anul 2009, şirul de activităţi cu implicarea angajaţilor Moldcell a continuat prin organizarea de evenimente comunitare în patru localităţi:  Pănăşeşti (raionul Străşeni), Condriţa (municipiul Chişinău), Ialpujeni (raionul Cimişlia) şi Vulcăneşti (Nisporeni). Unul dintre aceste evenimente s-a desfăşurat sub genericul „Ajută-l să crească Om Mare prin Teatru”, iar celelalte trei au fost denumite „Ne jucăm şi creştem Oameni Mari”. Moldcell se implică în organizarea acestor acţiuni (în care angajaţii companiei participă alături de copiii lor) pentru a promova ideea că sprijinul financiar nu este suficient pentru schimbarea de atitudini în comunitate. Contează foarte mult oferirea de modele de comportament şi, poziţionându-ne ca şi companie leader pe piaţă, Moldcell şi-a propus să ofere propriul exemplu. Compania a urmărit oferirea modelelor de participare eficientă în iniţiative sociale, propunându-şi să arate cât de importantă este implicarea personală, lucrul în echipă, dezvoltarea personalităţii copilului prin aplicarea metodelor moderne de educaţie preşcolară atunci când se lucrează asupra realizării proiectelor de primă necesitate pentru comunităţile din R. Moldova.