Moldcell

“SummArt Painters’ Campus 2008”

“SummArt Painters’ Campus 2008”

Simpozionul Artistic Internaţional „SummArt Painters’ Campus 2008”

În perioada 2-8 iulie, la Chişinău a avut loc cel de-al cincilea Simpozion Artistic Internaţional „SummArt Painters’ Campus 2008”. Acest simpozion anual, organizat de LEOGRAND Hotel & Convention Center sub patronatul Ministerului Culturii şi Turismului al Republicii Moldova, se bucură de o popularitate largă în rândul pictorilor, colecţionarilor, experţilor şi cunoscătorilor de artă. „SummArt Painters’ Campus” a intrat în lista evenimentelor culturale internaţionale, ce dovedeşte nivelul înalt de organizare, precum şi rolul important al acestuia în consolidarea cooperării culturale între ţări. Pictori din Moldova, Ucraina şi Turcia au venit la Chişinău pentru a-şi demonstra talentele şi a stabili relaţii amicale, promovând schimbul de experienţă culturală şi artistică.

Între 3 şi 5 iulie, pe Piaţa Marii Adunări Naţionale a fost instalat un atelier deschis pentru pictori pentru a oferi maeştrilor posibilitatea de a-şi prezenta creaţia în faţa publicului larg.

Pictura şi muzica nu sunt doar domenii artistice. Sunt emoţii înviorate în inimile creatorilor, inspirându-se şi completându-se una pe alta. Obiectivul acestui simpozion este încercarea de a personifica armonia unică care există între muzica clasică, jazz şi pictură. În acest scop, în apropierea atelierului deschis pentru pictori a fost montată o scenă pentru muzicieni care i-au acompaniat pe maeştri în timpul lucrului.

Simpozionul de vară reprezintă prima etapă a proiectului socio-cultural iniţiat de LEOGRAND Hotel & Convention Center în 2004. Cea de-a doua etapă a proiectului este organizarea unei licitaţii de caritate care va avea loc toamna. La licitaţie vor fi vândute lucrările create de participanţii simpozionului. Toate fondurile colectate vor fî înaintate spre susţinerea a 180 elevi cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani ai Liceului de Artă „Igor Vieru”. Anul acesta, proiectul „SummArt Painters’ Campus” s-a bucurat de suportul companiei Moldcell, un promotor activ al acţiunilor de responsabilitate socială corporativă. „Fiind partener al proiectului „SummArt Painters’ Campus”, compania Moldcell îşi exprimă respectul şi admiraţia faţă de comunicare prin arta promovată de noi în cadrul numeroaselor evenimente culturale şi sociale organizate spre beneficiul societăţii Moldovei”, a declarat Rodica Verbeniuc, şef secţie Comunicări corporative Moldcell.