Birou Asociat de Avocaţi

Birou Asociat de Avocaţi

În cazul conducatorului:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului / notarului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet ).
 • Agrement de Constituire a biroului Asociat (copie)
 • Certificat privind atribuirea codului fiscal
 • Extras din Registrul Birourilor de Avocaţi eliberat de Baroul de Avocati.
 • Extras din procesul verbal al şedintei Consiliului Uniunii Avocatilor
 • Licenţă pentru activitatea de avocat
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletin de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de conducător pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa directorului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei sau procura valabilă autorizată de notar cu autoritate corespondentă. Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia Convenţiei de Constituire a biroului Asociat
 • Copia certificatului privind atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă