Bănci

Bănci

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare officială/cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet)
 • Certificat de înregistrare (cod IDNO );
 • Licenţă pentru activitate bancară eliberată de Banca Naţională
 • Extras din Registrul Comercial eliberat de Camera de Înregistrări de Stat
 • Certificatul TVA (dacă este achitabil)
 • Detalii bancare
 • Ştampila  (va conţine denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de şef pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa şefului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei. Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia licenţei de activitate bancară eliberată de Banca Naţională
 • Copia certificatului de înregistrare (cod IDNO );
 • Copia certificatului TVA (dacă este achitabil)
 • Detalii bancare
 • Ştampila/dacă este valabilă (va conţine denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a persoanei delegate
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă

Notă:  Persoanele fizice şi juridice din Transnistria pot beneficia de serviciile furnizate de MOLDCELL doar în cazul în care ei sunt înregistraţi în conformitate cu normele ce operează în Legislaţia Republicii Moldova:

 • pentru persoane fizice – buletinul de identitate sau permisul de conducere eliberat de organizaţiile de stat a Republicii Moldova.
 • pentru persoane juridice – înregistrat de organizaţii de stat a Republicii Moldova.

Notă:  Persoane Juridice scutite de TVA.


Persoane Juridice scutite de TVA trebuie să prezinte:

 • decizia Guvernului Republicii Moldova (nr. şi data) şi copia din Monitorul Oficia al RM
 • Informaţia privitor la admiterea scutirei Serviciilor GSM de TVA (datat şi semnat de contabil şef)