Misiuni diplomatice şi consulare ale statelor străine

Misiuni diplomatice şi consulare ale statelor străine

În cazul conducătorului:

  • Confirmarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova eliberată de Ministerul Afacerilor Externe
  • Legitimatie de acreditare eliberată de Ministerul Afacerilor Externe
  • Ştampilă

Misiuni diplomatice şi consulare ale statelor străine:
În cazul în care contractele de abonament se semnează în numele misiuni diplomatice şi consulare ale statelor străine sau organizaţiile internaţionale inclusiv (NATO, CSI, ONU)urmează a se prezenta:

  • confirmarea de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova despre activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova;
  • copia legitimaţiei de acreditare, în care este semnătura titularului, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova membrului misiunii, oficiului consular sau reprezentanţei organizaţiei internaţionale.Asociaţiile Internaţionale reprezentate în Republica Moldova

Asociaţiile internaţionale (cu scop nelucrativ, necomerciale) reprezentate în Moldova urmează să prezinte:

  • copia  certificatului de înregistrare a filialei asociaţiei internaţionale eliberate de Ministerul Justiţiei.


În rest faţă de aceste organizaţii se aplică regulile indicate în prezenta instrucţiune pentru persoanele juridice.