Fundaţii

Fundaţii

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (originală) cu ştampila şi semnătura  conducătorului / notarului  (chiar dacă este printată pe foaie cu antet).
 • Certificatul de Înregistrare a fundaţiei eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Extras din Registrul de Stat a organizaţiilor necomerciale şi nonguvernamentale eliberat de Ministerul Justiţiei.
 • Certificat pentru atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletin de identitate şi fişa de înregistrare a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere de la companie (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de conducător pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa directorului. 
 • Copia Certcificatului de Înregistrare a fundaţiei eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Copia certificatului pentru atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Ştampila/dacă este valabilă (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletin de identitate şi fişa de înregistrare a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă

Notă: De regulă nu sunt plătitori TVA, dar în cazul în care acestea desfăşoară activitate auxiliară de întreprinzător, în condiţiile art. 112 al Codului Fiscal aceştea pot fi înregistraţi în calitate de contribuabili TVA