Antreprenor individual

Antreprenor individual

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet).
 • Certificatul de înregistrare cu codul IDNO
 • Extras de la Camera de Înregistrare de Stat
 • Certificatul TVA (dacă sunt achitabile)
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnată de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de conducător pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa conducătorului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei. Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia certificatului de înregistrare (codul IDNO);
 • Copia certificatului TVA (dacă sunt achitabile)
 • Detalii bancare
 • Ştampilă /dacă este valabilă (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă.