Organizaţiile Internaţionale reprezentate în Republica Moldova

Organizaţiile Internaţionale reprezentate în Republica Moldova

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială/cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet)
 • Certificat de înregistrare eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Extras din Registrul Comercial eliberat de Camera de Înregistrări  de Stat
 • Detalii bancare
 • Ştampila (va conţine denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de şef pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa şefului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei.  Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia certificatului de înregistrare (cod IDNO );
 • Detalii bancare
 • Ştampila/dacă este valabilă (vă conţine denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a persoanei delegate
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă