Întreprideri Municipale / de Stat

Întreprideri Municipale / de Stat

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială/cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet)
 • Certificat de înregistrare (cod IDNO );
 • Extract din Registrul de Stat eliberat de Camera de Înregistrari de Stat
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de şef pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documentele în absenţa şefului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei. Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia certificatului de înregistrare (cod IDNO );
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă