Organizaţii Non-Guvernamentale

Organizaţii Non-Guvernamentale

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială/cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet)
 • Certificat de înregistrare eliberat de Ministerul Justiţiei (va conţine denumirea companiei, numărul/data înregistrării, IDNO)
 • Extract de la Ministerul Justiţiei pentru organizaţiille non-guvernamentale
 • Certificat pentru atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de şef pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa şefului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei. Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia certificatului de înregistrare eliberat de Ministerul Justiţiei (va conţine denumirea companiei, numărul/data înregistrării, IDNO)
 • Copia certificatului pentru atribuirea codului fiscal
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă

 
Note:
De regulă nu sunt plătitori TVA, dar în cazul în care acestea desfăşoară activitate auxiliară de întreprinzător, în condiţiile art. 112 al Codului Fiscal aceştea pot fi înregistraţi în calitate de contribuabili TVA