Birou Notarial

Birou Notarial

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului / notarului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet).
 • Conventie de Constituire (copie)
 • Extras din Registrul Biroului Notarial eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Certificat de Înregistrare eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Certificat privind atribuirea codului fiscal
 • Licenţă pentru activitatea notarială
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletin de identitate şi fişa de înregistrare a notarului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere de la companie (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de conducător pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa directorului. 
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei sau procura valabilă autorizată de notar cu autoritate corespondentă. Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia Convenţiei de Constituire
 • Copia Certificatului de Înregistrare eliberat de Ministerul Justiţiei
 • Copia certificatului pentru atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Buletin de identitate şi anexa reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă