Reprezentantul proprietarului

Reprezentantul proprietarului

Reprezentantul prezintă procura de la notar şi buletinul de identitate/fişa de însoţire.
Procura eliberată de notar trebuie să conţină:

Termen de valabilitate (maximum 3 ani) sau, în cazul în care nu este indicat termenul de valabilitate, procura va fi considerată valabilă pentru o perioadă de un an de la data îndeplinirei.