Societate în Nume Colectiv (SC)

Societate în Nume Colectiv (SC)

În cazul Conducătorului:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (în original), cu ştampila şi semnătura conducătorului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet).
 • Certificat de înregistrare (cod IDNO);
 • Extras din Registrul Comercial eliberat de Camera de Înregistrări de Stat.
 • Certificate TVA (daca sunt achitabile)
 • Detalii bancare
 • Ştampila (trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (originală) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnată de conducător2, se emite un ordin intern special, semnat de conducător pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa directorului.  
 • Procură / Procură - tip eliberată de Moldcell, ştampilată şi semnată de director, eliberată pe numele reprezentantului împuternicit al companiei.  Procura trebuie să fie prezentată în original.
 • Copia certificatului de înregistrare (cod IDNO);
 • Copia certificatului TVA (dacă sunt achitabile)
 • Detalii bancare
 • Ştampila /dacă este valabilă ( trebuie să conţină denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă
 • Solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă.