Organizaţii Obşteşti

Organizaţii Obşteşti

În cazul conducătorului:

 • Scrisoare oficială /cerere de la companie (în original) cu ştampila şi semnătura conducătorului / notarului (chiar dacă este printată pe foaie cu antet).
 • Certificat de Înregistrare a Organizaţiilor Obşteşti (trebuie să conţină denumirea companiei, numărul / datele de înregistrare, IDNO)
 • Extras de la Ministerul de Justiţie pentru organizaţiile non-guvernamnetale
 • Certificat pentru atribuirea codului fiscal
 • Ştampila (cu denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Detalii bancare
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire a conducătorului

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere de la companie (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnată de conducător  , se emite un ordin intern special, semnat de conducător pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa directorului. 
 • Copia Certificatului de Înregistrare a Organizaţiei Obşteşti, etc (cu denumirea companiei, numărul / datele de înregistrare, IDNO)
 • Copia certificatului pentru atribuirea codului fiscal
 • Ştampila (cu denumirea companiei şi numărul de înregistrare)
 • Buletin de identitate şi fişa de însoţire a reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă

Notă: De regulă nu sunt plătitori TVA, dar în cazul în care acestea desfăşoară activitate auxiliară de întreprinzător, în condiţiile art. 112 al Codului Fiscal aceştea pot fi înregistraţi în calitate de contribuabili TVA