Organizaţii Religioase

Organizaţii Religioase

În cazul conducătorului bisericesc  (arhiepiscop / metropolitan/ pastor /preot/ consiliu bisericesc etc. )

 • Scrisoare oficială/cerere (în original) cu ştampila şi semnătura conductorului bisericesc (chiar dacă este printată pe foaie cu antet).
 • Certificat de Înregistrare eliberat de Serviciul de Stat în probleme religioase de către Guvernul RM
 • Ordin pentru numire în funcţie eliberat de Metropolia Republicii Moldova
 • Documentele fundaţiei
 • Certificat pentru atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Ştampila
 • Buletin de identitate şi fişa de însoţire

În cazul persoanei delegate:

 • Scrisoare oficială/cerere (în original) care trebuie să conţină:
 • Ştampila şi semnătura conducătorului bisericii;
 • În cazul în care scrisoarea conţine ştampila, dar nu este semnat de conducătorul bisericii  , se emite un ordin intern special, semnat de conducătorul bisericii pe numele persoanei autorizate care este împuternicită să semneze, în caz de necessitate, documente în absenţa conducătorului bisericesc. 
 • Copia Certificatului de Înregistrare eliberat de Serviciul de Stat în probleme religioase de către Guvernul RM
 • Copia documentelor fundaţiei
 • Copia certificatului pentru atribuirea codului fiscal
 • Detalii bancare
 • Ştampila/dacă este valabilă (trebuie să conţină numele bisericii şi numărul de înregistrare)
 • Buletinul de identitate şi fişa reprezentantului
 • Procură de strictă evidenţă solicitată în cazul în care ştampila nu este valabilă