Extras din cont

Extrasul din Cont prezintă situaţia lunară a contului clientului şi serveşte drept bază pentru efectuarea achitărilor pentru serviciile mobile acordate.

Contul clientului presupune numărul mobil, dacă clientul este posesorul unui număr anumit, sau totalitatea numerelor mobile în cazul în care clientul este posesorul mai multor linii mobile.

Perioada de facturare este perioada de timp trecută de la data conectării (în cazul primei facturi) sau de la data precedentei facturi până la ultima zi a lunii.

   
  Informația disponibilă în Extrasul din cont
 

• Soldul la începutul perioadei de facturare (Soldul în coloana ”Cheltuit” prezintă datoria; Soldul în coloana ”Plătit” prezintă avansul în contul clientului);
• Descifrarea serviciilor prestate (tipul şi cantitatea serviciilor prestate);
• Valoarea serviciilor prestate (prezentată în coloana ”Valoare”; valoarea totală este prezentată în coloana ”Cheltuit”);
• Suma taxei pe valoarea adaugată (se prezintă suma totală a TVA aferentă serviciilor prestate);
• Plata efectuată în perioada facturării (suma totală a plăţilor efectuate pe parcursul perioadei de facturare);
• Total servicii prestate;
• Total plătit;
• Soldul la sfârşitul perioadei (se calculează ca Soldul la începutul perioadei + Total Cheltuit -Total Plătit).
 

   
  Termenii de plată a serviciilor
 

• Abonaţilor planurilor tarifare Postpaid li se recomandă efectuarea plăţii în aşa fel încât banii sa fie încasaţi în contul companiei Moldcell până la data de 16 a lunii.
• Clienţilor pachetelor Prepaid li se recomandă efectuarea plăţii în asa fel încât banii să fie încasaţi în contul companiei Moldcell până la facturare (ultima zi a lunii).
 

Factură detaliată

Factura detaliată reprezintă un raport asupra serviciilor de comunicații utilizate de către abonat pe parcursul periodei anterioare, de maximum 3 luni.

Factura detaliată lunară prin email este un raport asupra serviciilor de comunicații utilizate de către abonat pe parcursul lunii calendaristice.

   
  Mai mult despre serviciu
 

• Serviciul dat este adițional şi se acordă la începutul fiecărei luni pentru serviciile prestate contra plată pe parcursul lunii precedente. Grație acestui serviciu vei putea obține lunar factura detaliată în formă electronică pe o adresă email indicată în prealabil de către tine în cererea-tip.
Notă: serviciile utilizate în Roaming se pot reflecta în factura detaliată cu întârziere de până la 2 săptămâni.

Procedura de activare

• Serviciul dat este adițional şi se acordă la începutul fiecărei luni pentru serviciile prestate contra plată pe parcursul lunii precedente. Grație acestui serviciu vei putea obține lunar factura detaliată în formă electronică pe o adresă email indicată în prealabil de către tine în cererea-tip.

Tarifare

• Tarifare – tariful reprezintă costurile suportate de furnizor pentru oferirea serviciului.
• Obținerea facturii detaliate la solicitarea unică se va tarifa cu 50 lei/per solicitare/per companie, pentru fiecare direcție separat (apeluri de ieșire sau de intrare).
• Primirea facturii prin email, ca serviciu lunar, va fi taxată cu 50 lei/per companie, și e posibilă doar pentru direcția de ieșire.