Moldcell

Rambursarea banilor

Rambursarea banilor

Acest serviciu presupune rambursarea banilor rămaşi în cont la lichidarea unui număr Moldcell sau la reperfectarea contractului. Pentru a beneficia de acest serviciu este necesară achitarea tuturor datoriilor, dacă acestea există.

Pentru aceasta este necesară depunerea unei cereri tip la orice reprezentanţă Moldcell Center şi prezentarea actelor necesare.