Moldcell

În cadrul festivalului „BeeTech”, Moldcell a găzduit studenţii

Prima ediţie a Festivalului Tehnic BeeTech, organizat de către Grupul Local BEST Chişinău, a avut loc în perioada 1 – 5 decembrie 2009 cu sprijinul companiei Moldcell.

Crearea unei platforme favorabile pentru afirmarea studenţilor UTM a fost obiectivul central urmărit de membrii BEST Chişinău – grup studenţesc local ce activează în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM), sub egida organizaţiei europene BEST (Board of European Students in Technology) – atunci când au pus la cale evenimentul. Festivalul BeeTech a cuprins câteva compartimente („Case study”, „Expoziţia tehnică”, „Traininguri”, „Tehno Design”, „PC Party”) gândite astfel încât să stimuleze creativitatea studenţilor, să ofere cunoştinţe şi abilităţi adiţionale şi să promoveze activitatea în echipă.

Deoarece susţine iniţiativele tinerilor ce contribuie la perfecţionarea procesului educativ prin metode alternative şi interactive, compania Moldcell a devenit sponsorul festivalului „BeeTech”, oferind premii, dar şi un training la un centru de comutare al operatorului. Într-o atmosferă relaxată, profesionişti reputaţi ce activează în cadrul companiei Moldcell au făcut o descriere succintă a activităţii operatorului şi a acţionarilor acestora – grupul de telecomunicaţii suedezo-finlandez TeliaSonera, s-au referit pe larg la evoluţia spectaculoasă a sectorului telefoniei mobile şi la rolul determinant pe care îl joacă tehnologiile în facilitarea şi diversificarea comunicării, au explicat avantajele utilizării serviciilor unui operator-lider în implementarea celor mai eficiente şi revoluţionare soluţii tehnologice şi au arătat participanţilor o parte din echipamentul utilizat pentru a asigura funcţionarea ireproşabilă a reţelei Moldcell.

La finalul evenimentului, Doina Arnăut, studentă în anul III la Facultatea de Urbanism şi Arhitectură, UTM a mărturisit: „Am rămas plăcut surprinsă de receptivitatea companiei Moldcell la iniţiativele tinerilor şi m-am bucurat că am fost primiţi cu atâta bunăvoinţă. Am apreciat în mod deosebit faptul că am reuşit să intrăm în dialog cu reprezentanţii companiei şi că ne-au fost oferite răspunsuri detaliate la întrebările apărute pe parcurs.”

„Vizita la centrul tehnic Moldcell m-a impresionat mult, am aflat detalii despre istoria acestui operator, despre planurile pe viitor şi despre calităţile pe care trebuie să le posede un inginer pentru a activa în cadrul companiei. Trainingul m-a motivat să continui să învăţ cu sârguinţă pentru a face faţă încercărilor din viitor”, a adăugat Gleb Tocarenco, student în anul II la Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.
 
Alături de proiecte de lungă durată precum „Bursa Moldcell” (parteneriat durabil cu universităţile din Moldova) sau „Viitorul tău începe astăzi” (în colaborare cu Academia de Studii Economice), evenimentul organizat de Moldcell în cadrul Festivalului Tehnic „BeeTech” este una dintre căile prin care compania susţine generaţia tânără, oferind transfer de cunoştinţe şi de experienţă.