Moldcell a obţinut Certificatul SR ISO/CEI 27001:2006

Chișinău, Iunie 7, 2012 — Compania Moldcell a fost certificată în premieră pentru excelenţă corporativă în protejarea datelor cu caracter personal, în cadrul unei ceremonii desfăşurate joi, 7 iunie, la sediul central al companiei din Chişinău.  

Sistemul de Management al Securităţii Informaţionale (SMSI) aplicat de Moldcell a fost recunoscut printr-un certificat internaţional de conformitate care corespunde cerinţelor standardului SR ISO/CEI 27001:2006. Auditul de certificare Moldcell a fost realizat în aprilie curent de către echipa “Rina Simtex”, companie de certificare de top din România.

Auditorul-şef Rina Simtex, Mihail Guzun, a afirmat că Moldcell este primul operator de telefonie mobilă din Moldova certificată ISO. De asemenea, reprezentantul Rina Simtex a declarat că a avut deosebita plăcere să analize procesele interne ale companiei Moldcell. 
„În urma verificărilor sistemului de management al Securităţii Informaţionale, pot confirma că securitatea informaţională constituie un obiectiv de maximă importanţă pentru compania Moldcell”, a subliniat auditorul-şef al companiei Rina Simtex. „În viziunea mea aceasta reprezintă un avantaj competitiv major în favoarea operatorului, atât în faţa clienţilor săi, cît şi a partenerilor. Prin urmare, sunt ferm convins că în virtutea activităţii sale, abonaţii operatorului pot avea încredere faţă de Moldcell pentru că această companie nu divulgă datele şi orice altă informaţie pe care o deţine”. 

Directorul general Moldcell, Chiril Gaburici, a declarat la rîndul său că implementarea SMSI este o decizie strategică pentru orice companie deoarece garantează securitatea informaţiei sub toate aspectele, inclusiv a clienţilor şi partenerilor de afaceri.

„Reieşind din faptul că în lumea contemporană majoritatea datelor se stochează şi păstrează pe suport digital, o atenţie deosebită trebuie acordată protecţiei sistemelor informatice. Certificatul pe care l-am obţinut e o dovadă pentru clienţii şi partenerii Moldcell că noi identificăm, administrăm şi minimizăm ameninţările care ar putea afecta sau deteriora informaţia stocată. Ne mândrim cu această apreciere internaţional care confirmă angajamentul nostru  că vom continua să ne facem munca corect şi cu devotament”, a accentuat Directorul general Moldcell.
Certificarea Moldcell, privind Sistemul de Management al Securităţii Informaţionale constituie un pas concret al companiei de raliere la Directiva Parlamentului European, 94/46/CE, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a datelor. Fiind o companie de înaltă responsabilitate social corporativă, Moldcell promovează politici de activitate care respectă atât legislaţia ţării cât şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale oamenilor. Ca parte a grupului internaţional suedezo-finlandez – TeliaSonera, Moldcell împărtăşeşte şi promovează valorile europene de respect pentru viaţa şi activitatea privată a cetăţenilor în toate ţările în care operează. Drept dovadă a acestui fapt constituie şi implementarea recentă în cadrul companiei a Politicii TeliaSonera privind securitatea informaţiei cu caracter privat care obligă operatorii din grup să respecte şi să asigure prin procese interne confidenţialitatea circulaţiei informaţiei şi a datelor cu caracter personal.

Descrie certificare ISO

Certificarea SR ISO/CEI 27001:2006 oferă încredere şi certitudine clienţilor şi partenerilor companiei, deoarece :

  • Demonstrează că Moldcell aplică şi respectă legislaţia;
  • Asigură protecţia datelor cu caracter personal de la divulgare sau folosire eronată,
  • Constituie o dovadă, că toţi angajaţii companiei cunosc şi respectă prevedirile politicii de securitate a informaţiilor,
  • Politica de securitate precum şi procedurile ce ţin de lucrul cu datele personale sunt evaluate şi îmbunătăţite cu regularitate,
  • Asigură respectarea strictă a cerinţelor de protecţie a confidenţialităţii nu doar în interiorul companiei, dar şi cu părţile terţe,
  • Asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor ce ţin de securitatea informaţiilor şi proceselor companiei

Notă:

1. Legea din Republica Moldova cu privire la protecţia datelor cu carcater personal nr 133 din 08.07.2011, a intrat in vigoare la data de 14.04.2012. Scopul legii este asigurarea protectiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Această lege creează cadrul juridic necesar Directivei 94/46/CE a Parlamentului European în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a datelor.

2. În urma unui audit extern efectuat acum trei ani, Moldcell a devenit primul operator de telefonie mobilă din ţară care a primit certificatul ISO 9001:2008 ce confirma faptul că, sistemul de management al calităţii al operatorului corespunde tuturor cerinţelor standardului internaţional. În decembrie 2011 acest certificat a fost reconfirmat şi deţinerea lui a fost prelungită pe încă 3 ani. Iar astăzi, Moldcell şi-a reconfirmat statutul de companie care lucrează în permanenţă asupra nu doar a calităţii serviciilor, produselor şi proceselor sale interne, dar şi asupra securităţii informaţiei.

3. Rina Simtex este una dintre companiile de certificare de top din România. Compania, cu o experienta de 15 ani pe piaţa europeană a organelor de certificare, s-a alăturat la începutul acestui an grupului Italian Rina S.p.a, unul dintre cele mai vechi şi mai reputate organisme de certificare din Europa şi din lume. Noua companie creată, cu capital mixt romano-italian, operează în birourile din Bucureşti, Timişoara, Constanţa  şi Chişinau.