Semnătura mobilă

Ce este Semnătura mobilă?

Semnătura mobilă este identitatea ta digitală, eşti chiar tu şi lucrurile pe care ai nevoie să le faci. Aceasta îţi permite să semnezi electronic acte, declaraţii etc. sau să întocmeşti cereri de la distanţă pentru anumite servicii care, în mod obişnuit, îţi sunt accesibile doar prin prezenţa fizică şi actul de identitate.

Câteva avantaje ale acestui serviciu:

 • E unic – nu există o alternativă atât de comodă a identităţi digitale în Moldova
 • E sigur – doar posesorul cunoaşte codul PIN care porneşte algoritmul de generare a semnăturii
 • E comod – ai libertatea să semnezi sau ceri acte oricând ai nevoie, oriunde te-ai afla
 • E simplu – pentru a utiliza serviciul ai nevoie doar de telefonul mobil, care e şi aşa permanent cu tine
 • E accesibil – ai nevoie doar de cartela SIM care suportă serviciul

Cum beneficiez de Semnătura mobilă?

Tot de ce ai nevoie, este o cartelă SIM specială și activarea serviciului propriu-zis. Vezi mai jos paşii, pe care trebuie să-i urmezi.

 • Mergi la orice Moldcell Center cu actul de identitate şi cere activarea serviciului.
 • Treci procedura de activare a serviciului, prin semnarea Acordului la Contractul de abonament, în care vei bifa scopul utilizării serviciului (personal/profesional) și pachetul dorit, cu un anumit număr de operaţiuni incluse.
 • Completează Cererea de certificare a cheii publice.
 • Schimbă gratuit cartela ta SIM pe cea criptografică.
 • Introdu un cod PIN secret pentru finalizarea procedurii de activare a serviciului.

Și poţi deja începe utilizarea serviciului!

Actele de identitate, acceptate pentru activarea serviciului:

 • buletin de identitate al cetăţeanului RM (CA)
 • permis de şedere provizorie pentru cetăţeni străini şi apatrizi domiciliaţi temporar în RM (IR/IC)
 • permis de şedere permanentă pentru cetăţenii străini (CR)
 • buletin de identitate pentru apatrizi (CC)
 • document de călătorie biometric pentru apatrizi (PC)
 • documente pentru refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară (RI, RH)

Semnătura Mobilă pentru serviciile Publice

 1. Depunerea declarației fiscale electronice

Instituția Prestatoare: Serviciul Fiscal de Stat

Descrierea serviciului: Serviciul oferă tuturor persoanelor fizice posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale mobile. Serviciul reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a declaraţiilor privind impozitul pe venit (CET08) prin intermediul reţelei internet, fără necesitatea de deplasare la organul fiscal.

Beneficii:

 • Serviciul poate fi accesat 24 ore, 7 zile pe săptămână.
 • Datele sunt verificate automat de sistem, ceea ce permite înlăturarea erorilor.
 • Depunând documentele online sunt înlăturate deplasările la organele fiscale teritoriale.
 • Economisirea resurselor, întrucât formularele nu mai trebuie printate.

Pagina de acces a serviciului: https://servicii.fisc.md/login.aspx?ReturnUrl=%2fedec.aspx

**Notă: Deținătorii Semnăturii Mobile urmează să se autentifice prin intermediul Serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului MPass

Materiale de comunicare:

Reportaj video: Semnarea declaratiilor fiscale cu telefonul mobil

Ghid: Depunerea declaratiei de venit cu semnatura mobila

 1. e-Servicii de Stare Civila

Instituția Prestatoare: Serviciul Stare Civila

Descrierea Serviciului: Prin intermediul serviciilor electronice de Stare Civilă, pot fi solicitate online duplicatele certificatelor de stare civilă, extrasele de stare civilă și modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă.

Documentele care se vor putea obține în contextul celor trei e-Servicii de Stare Civilă sunt: duplicatul certificatului de naștere, duplicatul certificatului de căsătorie, duplicatul certificatului de divorț, duplicatul certificatului de deces, extrasul de pe actul de naștere, extrasul de pe actul de căsătorie, extrasul de pe actul de divorț, extrasul de pe actul de deces.

E-Serviciile Stare Civilă pot fi accesate pe portalul guvernamental servicii.gov.md cu utilizarea Semnăturii Digitale Mobile şi pot fi achitate prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. Prin aceste instrumente, e-serviciile Stare Civilă pot fi utilizate și de persoanele care se află înafara ţării. Folosirea acestora oferă deplină siguranță utilizatorilor.

Costul serviciilor online va fi același ca și pentru cele obişnuite, dar preţul va depinde de termenul de eliberare. Duplicatelor și extraselor vor fi eliberate gratuit (se va achita doar 10 lei - taxa de stat) în decurs de o lună, iar costul maxim al acestora este de 135 lei pentru duplicate și 85 lei pentru extrase în decurs de 5 zile.

Beneficii:

 • Serviciul e-Stare civilă permite o gestionare mai eficientă şi sigură a datelor
 • Cetățenii pot solicita și achita online serviciile de Stare Civilă, eliminând necesitatea deplasării la instituție
 • Cu ajutorul Semnăturii Digitale Mobile și a serviciului MPay, chiar și cetățenii aflați în afara țării pot solicita și achita documentele de Stare Civilă necesare

Pagina de acces a serviciilor:

Materiale de Comunicare:

 1. Raportarea electronica la CNAM (e-CNAM)

Instituția prestatoare: Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Descrierea serviciului: Sistemul electronic e-CNAM oferă o metodă modernă de schimb informațional. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obținerea și procesarea formularelor de raport.

Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obținerea și procesarea formularelor de raport. Cu ajutorul serviciului e-CNAM agenții economici pot depune electronic formularele 2-03 și 2-04 la orice oră și din orice loc de unde există acces la Internet. Serviciul e-CNAM vine cu o serie de beneficii pentru companii. Este vorba de economie de resurse, evitarea contactului cu funcționarul și simplificarea procesului de depunere a formularelor.

Raportarea electronică la CNAM poate fi efectuată atât prin intermediul mijloacelor de protecție criptografică a informației, eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”(CTS), cit și prin intermediul serviciului „Semnătura Mobilă”.

Pentru obţinerea dreptului de semnătură digitală prin intermediul telefonului mobil sunt folosite certificate eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, iar dreptul de înregistrare a utilizatorilor aparține operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell). Serviciul e-CNAM este parte a Platformei de raportare, integrată în sistemul M-Cloud și găzduită de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”.

Beneficii:

 • Sistemul electronic e-CNAM oferă o metodă modernă de schimb informațional. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obținerea și procesarea formularelor de raport.
 • Aplicarea sistemului crește calitatea serviciilor oferite de Casa Națională de Asigurări în Medicină, prin reducerea numărului de erori în formulare și prin creșterea calității și veridicității informațiilor.
 • Utilizarea serviciului e-CNAM simplifică procesul de depunere a formularelor, sporeşte veridicitatea datelor și economiseşte resursele instituţionale.

Pagina de acces a serviciului: http://raportare.md/Security/Login?ReturnUrl=%2f

Materiale de comunicare:

Raportarea electronică la CNAS (e-CNAS)

Instituția prestatoare: Casa Naţională de Asigurări Sociale

Descrierea serviciului: Prin intermediul sistemului e-CNAS, angajatorii din RM pot prezenta în format electronic declaraţiile Rev 5 pentru angajaţii săi, concomitent cu declaraţiile privind calcularea și utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, forma 4-BASS.

Avantajele e-CNAS sunt următoarele: eliminarea deplasărilor la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale și economisirea timpului de aşteptare la ghişee, depistarea automată a divergenţelor dintre datele din declaraţiile Rev 5 și Forma 4-BASS, greşelilor din datele personale ale angajaţilor și excluderea necesității de tipărire a documentelor pe suport de hârtie.

Raportarea electronică la CNAS poate fi efectuată atât prin intermediul mijloacelor de protecție criptografică a informației, eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”(CTS), cit și prin intermediul serviciului „Semnătura Mobilă”.

Pentru obţinerea dreptului de semnătură digitală prin intermediul telefonului mobil sunt folosite certificate eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, iar dreptul de înregistrare a utilizatorilor aparține operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell).

Pentru primirea autorizației de prezentare a rapoartelor este necesar să efectuați următorii pași:

 1. 1. Să vă înregistrați pe Portal de raportare. Procesul de auto-înregistrare și de acordare a autorizației este descris în următoarea instrucţiune.
 2. 2. Să înregistrați în sistem întreprinderea pe care o reprezentați.
 3. 3. Să obțineți autorizația în instituția corespunzătoare.
Beneficii:
 • Utilizarea serviciului e-CNAS economiseşte timp, bani și resurse instituţionale
 • Aplicarea sistemului crește calitatea serviciilor, prin reducerea numărului de erori și prin creșterea calității și veridicității informațiilor.

Pagina de acces a serviciului: http://raportare.md/Security/Login?ReturnUrl=%2f

Materiale de comunicare:

 1. e-Licentiere (depunerea cererii de eliberare, reperfectarea sau prelungire licenţei de activitate)

Instituția prestatoare: Camera de Licențiere

Descrierea serviciului: Serviciul „e-Licentiere” oferă o gamă completă de funcţii specializate pentru a optimiza depunerea și analiza cererilor de eliberare a licențelor de la Camera de Licențiere. Licențele pot fi solicitate în format electronic, fără ca agentul economic să se deplaseze la Chişinău.

Autenticitatea informaţiilor depuse de solicitanţii sau titularii de licenţă va fi verificată prin intermediul reţelelor electronice ale Autorităţilor publice vizate. Pot fi accesate următoarele tipuri de servicii: depunerea unei cereri de eliberare de licenţă,reperfectarea sau prelungirea licenţei.

Pentru a folosi serviciul, solicitantul accesează interfaţa servicii.gov.md, selectează serviciul e-Licentiere, apoi alege din meniu tipul operaţiunii dorite: eliberare, reperfectare/prelungire. Ulterior acesta selectează activităţile sau domeniile potrivite şi confirmă condiţiile de licenţiere. După ce completează secțiunile indicate în formular, încărcă documentele necesare, scanate, şi confirmă datele completate.

După examinarea cererii de către Camera de Licențiere, solicitantul este anunţat prin e-mail despre decizia autorității. În cazul aprobării cererii, agentul economic poate achita taxele pentru licență la orice bancă. În final, el poate merge la Camera de Licențiere pentru a-și ridica licența sau o poate primi prin poștă.

Beneficii:

 • Procedura de obținere a unei noi licențe, reperfectare sau extindere este mai ușoară și mai rapidă.
 • Costurile pentru obținerea licențelor sunt mai mici pentru că sunt evitate deplasările.
 • Interacțiunea cu personalul Camerei de Licențiere este mai redusă.
 • Depunerea documentelor nu mai depinde de programul instituției, poate fi realizat la orice oră.

Pagina de accesare a serviciului: https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=17bdd5a3-23b1-49b0-af49-e5873f1104b0#

Materiale de comunicare:

 1. e-Apostila (Serviciul de apostilare)  ***Mențiune: Serviciul este in proces de integrare a SM. Integrarea se termină în 2 săptămâni

Instituția prestatoare: Ministerul Justiției

Descrierea serviciului: Serviciul oferă posibilitatea depunerii online a cererii de apostilare a actelor oficiale. “APOSTILA” este semnul imprimat al ştampilei, completat la toate rubricile şi sigilat în modul corespunzător. Aplicarea “APOSTILEI” este  unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Pagina de acces a serviciului: https://apostila.gov.md/

Pentru mai multe detalii va invitam sa consultați lista serviciilor publice accesibile cu Semnătura Mobila pe Portalul Serviciilor Publice: servicii.gov.md

Prețurile

Serviciul Semnătura mobilă poate fi utilizat prin intermediul pachetelor de mai jos, care conţin un anumit număr de operaţiuni, tranzacții valide.

Preț lunar

Numărul tranzacțiilor*

Valabilitate (zile)

10 lei

10

30

20 lei

50

30

40 lei

250

90

70 lei

700

180

Toate preţurile includ TVA

* În cazul clienţilor serviciului Mobile eID care beneficiază de un abonament pentru serviciile de telefonie mobilă, la expirarea numărului de tranzacţii incluse in opţiunea/tip tarif activat pentru utilizarea serviciului Mobile eID, se va percepe de la client un tarif extra-opţiune de 1 mdl per tranzacţie

 • alegeţi pachetul dorit în dependență de necesitatea şi scopul semnăturilor
 • asiguraţi-vă că aveţi activat serviciul „Semnătura Mobilă”
 • pentru activare, formaţi *222*5#ok şi alegeţi pachetul dorit
 • la expirarea termenului de valabilitate, pachetele de servicii vor fi prelungite, iar cantitatea neconsumată de semnături se anulează
 • pachetele de servicii pot fi activate doar în perioada activă a contului dacă suma disponibilă în contul abonatului este mai mare decât preţul pachetului selectat. În cazul planului tarifar Abonament Moldcell, bilanţul contului trebuie să fie pozitiv
 • pentru a dezactiva pachetul, transmite un SMS cu cifra 1 ca text, la numărul 2235

General
Mesajele transmise în timpul utilizării serviciului pe teritoriul RM sunt gtatuite.
În Roaming
Serviciul poate fi utilizat și în Roaming. Pentru fiecare tranzacție, Veți achita prețul pentru SMS, conform tarifelor stabilite în Roaming (atât pentru mesaje expediate, cât și pentru cele primite).

Cum pot fi sigur de protecţia datelor mele?

Semnătura mobilă este un serviciu nou pe piaţa din Moldova, dar deja bine cunoscut în Europa.

Înainte de a fi implementat în ţara noastră, acest proiect a fost analizat cu atenţie, în primul rând, de structurile de stat, competente pentru protecţia datelor personale. Vezi mai jos legislaţia cu privire la implementarea şi utilizarea Semnăturii mobile, ca să te asiguri de utilitatea şi siguranţa serviciului dat.

 • Legislația privind utilizarea semnăturii digitale
  • Legea Republicii Moldova cu privire la documentul electronic și semnătura digitală
  • Legea Republicii Moldova cu privire la comerțul electronic
  • Hotărîrea Guvernului cu privire la aplicarea semnăturii digitale în documentele electronice autorităților administrației publice
  • Normele tehnice în domeniul semnăturii digitale
 • Legislația cu privire la centrele de certificare
  • Hotărîrea guvernului cu privire la centrele de certificare a cheilor publice
  • Regulamentul privind procedura de înregistrare a centrelor de certificare a cheilor publice
  • Condițiile speciale de activitate a centrelor de certificare a cheilor publice
  • Regulamentul Centrului de certificare a cheilor publice de nivel superior
 • Politici de certificare
  • Politica de certificare a certificatelor cheilor publice
  • Politica de certificare a certificatelor SSL
 • Directiva Europeană
  • Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene
 • Codul de practici și proceduri
  • Codul de practici si proceduri al Centrului de certificare
 • Standarde PKI
  • Standarde internaționale aplicate în infrastructura cheilor publice
 • Declarații de conformitate
  • Mijloacele semnăturii digitale, utilizate în infrastructura cheilor publice din Republica Moldova, au primit aviz pozitiv din partea Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi dispun de declaraţii de conformitate după cum urmează:
   • declaraţia de conformitate a produsului software al Centrului de certificare a cheilor publice Moldova CA Solution
   • declaraţia de conformitate a cartelei criptografice cryptoCertum 3.0
   • declaraţia de conformitate a produsului software pentru aplicarea şi verificarea semnăturii digitale MoldSign SmartSign 3.0
   • declaraţia de conformitate a produsului software pentru aplicarea semnăturii digitale Signer Applet
   • declaraţia de conformitate a produsului software pentru aplicarea şi verificarea semnăturii digitale PKI Server
 • Regulament

Întrebări frecvente

Ce este codul PIN?
Codul PIN este un număr de 6 cifre pe care îl setați din telefon atunci când vă înregistrați la serviciul Semnătura mobilă. Codul PIN se cere atunci când vă autentificați ori semnați cu Semnătura mobilă și știut doar de Dvs., de aceea fiți precauți și nu divulgați nimănui codul Dvs. PIN.

Ce fac, dacă mi s-a blocat codul PIN?
În cazul în care ați blocat codul PIN, este necesar să suni la Serviciul Clientelă Moldcell, la numărul 500 (de pe mobil) sau +373 78 500 500 (fix/altă reţea). Treci procedura de validare, oferind răspunsuri corecte (indicate în contract) la întrebările secrete pe care le va pune operatorul.
Îndată ce răspunzi corect, primeşti posibilitatea de deblocare a codului PIN.

Ce fac, dacă îmi expiră certificatul cheii publice?
Certificatul cheii publice este valabil  timp de 1 an din momentul oferirii acestuia. Dacă termenul de validitate a acestuia în curând expiră, este necesar să te prezinți cu actul de identitate la orice reprezentanţă Moldcell Center și să depui Cererea de reînnoire a certificatului cheii publice, timp de maxim 5 zile înainte de termenul de expirare. În cazul în care certificatul cheii publice deja a expirat, te vei prezenta cu actul de identitate la același Moldcell Center și vei depune Cererea de certificare a cheii publice pentru primirea unui nou certificat.

Cum acţionez, dacă semnătura mea mobilă a fost compromisă?
Dacă ai careva suspiciuni în ceea ce privește compromiterea securității datelor tale, de exemplu, dacă ai pierdut telefonul mobil, sau codul tău PIN l-au aflat careva persoane terţe etc., sună la Serviciul Clientelă Moldcell pentru a cere suspendarea certificatului cheii publice. Ulterior, pentru restabilirea certificatului cheii publice, va fi necesar să te prezinţi la orice reprezentanţă Moldcell Center cu actul de identitate și să semnezi Cererea de administrare a certificatului cheii publice.

De ce este necesară schimbarea cartelei?
Cartela SIM pe care o utilizezi pentru a beneficia de serviciile operatorului mobil nu permite utilizarea Semnăturii mobile. Doar de pe cartela SIM criptografică pot fi generate cheile publică și privată. Schimbarea cartelei SIM nu este necesară în caz că deja sunteţi utilizatorul serviciilor 4G, deoarece acest tip de cartelă SIM deja susţine Semnătura mobilă.

Care este diferența dintre „utilizarea serviciului în scop personal și profesional”?
Abonații se pot autentifica ori pot semna actele furnizorilor de servicii în dependență de scopul utilizării acestui serviciu. Deci persoanele fizice vor utiliza serviciul în scop personal, iar cele juridice – în scopul companiei, afacerii lor deci în scop profesional.

Dispozitive incompatibile

Dispozitive mobile incompatibile cu serviciul Semnătura mobilă

 • Asus P525,P535
 • Benq M300, M350, M305, P50, P51
 • General Mobile FB1907, DTS11, DTS01
 • HP 514 ( Windows Mobile 6.0)
 • I-Mate Jam
 • Motorola F3
 • Nokia 5110, 6110
 • Raks 7530
 • Siemens CFX65
 • Sony Ericsson P910i, P800, P900
 • Superphone SF-9080
 • MOBİLXP W28
 • SAMSUNG i200
 • HTC EVO 3D
 • ViewSonic ViewPad 7
 • VIEWSONIC ViewPad 10s
 • VIEWSONIC ViewPad 10e
 • Acer ICONIA TAB A501
 • HTC Flyer
 • GT-P7500 (GALAXY TAB 10.1)
 • BLACKBERRY PLAYBOOK
 • DELL STREAK 7
 • VIEWSONIC ViewPad 10s
 • VIEWSONIC ViewPad 10e

Dispozitive incompatibile la înregistrarea serviciului, însă compatibile la semnare:

 • Blackberry 7290
 • Panasonic GD90
 • Samsung N500, N620, R220, i750
 • Toshiba G500
 • Turkcell PDA Samsung i600
 • Motorola MPX220

Dispozitive Windows Mobile 6.0 incompatibile cu serviciul:

 • Benq E72
 • Moto Q
 • Turkcell Pda S620

Notă
Lista dispozitivelor de mai sus este creată în concordanţă cu dispozitivele de pe care a fost testat serviciul. Compania Moldcell nu garantează buna funcţionare a serviciului pe alte dispozitive, care nu se conţin în lista dată.

În cazul telefoanelor cu două cartele SIM, serviciul funcționează doar dacă cartela SIM este inserată în primul slot al telefonului.

Serviciile ce pot fi accesate, utilizând Semnătura mobilă:

 • e-CNAM (Compania Națională de Asigurări in Medicină) - www.raportare.md
 • e-CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale) - www.raportare.md
 • e-Declarație - www.servicii.gov.md
 • e-Licențiere - www.servicii.gov.md

Ulterior, se preconizează lansarea următoarelor servicii care, de asemenea, vor putea fi accesate utilizând Semnătura mobilă:

 • e-Cadastru
 • Factura fiscală electronică
 • Serviciului Stare Civilă:
  • Eliberarea duplicatului certificatului de naștere
  • Eliberarea duplicatului certificatului de deces
  • Eliberarea duplicatului certificatului de căsătorie
  • Eliberarea duplicatului certificatului de divorț
  • Eliberarea duplicatului certificatului de stare civilă
  • Eliberarea duplicatului cert de neschimbare a numelui

Pentru integratori

Dacă eşti furnizor de servicii şi vrei să oferi clienţilor tăi confortul de a accesa serviciile chiar şi la distanţă, noi îţi oferim soluţia potrivită– Semnătura mobilă de la Moldcell, care va permite clienţilor tăi să semneze acte/beneficieze de serviciile tale, fără a prezenta buletinul de identitate.

Pentru a integra Semnătura mobilă la afacerea ta, e necesar:

 • să semnezi cererea-tip şi
 • să o expediezi la adresa electronică msign@moldcell.md.

Astfel, clienţii vor putea beneficia de serviciile companiei tale chiar şi la distanţă, din telefonul mobil, în baza Semnăturii mobile care va reprezenta identitatea lor digitală. Costul pentru integrarea Semnăturii mobile constituie 7500 lei, TVA inclus.