Rambursarea banilor

Acest serviciu presupune rambursarea banilor rămaşi în cont la lichidarea unui număr Moldcell sau la reperfectarea contractului. Pentru a beneficia de acest serviciu este necesară achitarea tuturor datoriilor, dacă acestea există.
Pentru aceasta este necesară depunerea unei cereri tip la orice reprezentanţă Moldcell Center şi prezentarea actelor necesare.
Cererile tip pot fi expediate prin email la corporate@moldcell.md sau prin fax la 206 363.