Moldcell

A fost publicat raportul RSC „Communication on Progress” pentru anul 2010

În 2010, am continuat să contribuim la crearea unei lumi cu oportunităţi mai bune. Am acordat atenţie deosebită domeniilor pe care le considerăm prioritare pentru comunitate, iniţiind şi sprijinind proiecte sociale, educative, de ocrotire a sănătăţii şi  susţinere a tinerilor, caritabile, culturale şi de divertisment.

De asemenea, pe parcursul a 10 ani, peste 400 000 de copii din Moldova au beneficiat direct sau indirect de pe urma iniţiativelor de Responsabilitate Social Corporativă  (RSC) ale Moldcell. Suntem convinşi că principiile dezvoltării durabile, respectarea şi promovare onestităţii şi transparenţei în afaceri vor contribui la progresul economiei şi al ţării în care ne desfăşurăm activitatea.

În calitate de membru al reţelei Pactului Global în Moldova, comunicăm anual progresele înregistrate de Moldcell în domeniul RSC. Vă invităm să consultaţi aici

Raportul „Communication on Progress”, care constituie o trecere în revistă a anului 2010, prin prisma iniţiativelor RSC  în care ne-am implicat şi prin care am trăit fiecare zi.

În final, ţinem să mulţumim celor peste 1 milion de abonaţi Moldcell care ne acordă încrederea lor şi ne dau posibilitatea de a implementa proiecte cu impact pozitiv şi de lungă durată spre binele comunităţii din care facem parte cu toţii.