Suspendarea temporară a numărului

Suspendarea temporară a numărului este serviciul ce oferă posibilitatea de înghețare a numărului Moldcell pe o perioadă de 12 luni (preț 250 lei).

Serviciul este disponibil doar în cazul lipsei datoriilor și a campaniilor active.

Reactivarea liniei după dezactivarea temporară a acesteia se va efectua în mod automat după expirarea termenului de suspendare solicitat, sau la solicitarea abonatului prin USSD (*222*3*2#ok) sau apel la Serviciul Clienți Moldcell, la telefonul 444 (gratuit din rețeaua Moldcell), sau la 022 444 444.

Abonatul este obligat să urmăreasca de sine stătător termenul de suspendare a liniei și să achite plata pentru abonament după reactivarea acesteia.