Hotărârea ANRCETI privind blocarea accesului la platformele de joc neautorizate

Conform Hotărârii Nr. 1 din 21.01.2021 a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în temeiul art. 501 din Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016 și art. 9 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007, vă aducem la cunoștință următoarele:

Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului vor asigura blocarea accesului utilizatorilor la sursele cu conținut online, conform Listei paginilor WEB/platformelor/aplicațiilor, prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc care nu sunt autorizate în modul stabilit, publicate de către Agenția Servicii Publice la adresa: http://www.asp.gov.md/sites/default/files/main-page/lista-platforme-neautorizate-jocuri-de-noroc.pdf