Factură detaliată

Factura detaliată reprezintă un raport asupra serviciilor de comunicații utilizate de către abonat pe parcursul periodei anterioare, de maximum 3 luni.

Factura detaliată lunară prin email este un raport asupra serviciilor de comunicații utilizate de către abonat pe parcursul lunii calendaristice. Serviciul dat este adițional şi se acordă la începutul fiecărei luni pentru serviciile prestate contra plată pe parcursul lunii precedente. Grație acestui serviciu vei putea obține lunar factura detaliată în formă electronică pe o adresă email indicată în prealabil de către tine în cererea-tip.

Factura detaliată la solicitare unică, include serviciile prestate contra plată.

Factura detaliată de intrare reflectă informația cu privire la apelurile receptionate de abonat.

Notă: serviciile utilizate în Roaming se pot reflecta în factura detaliată cu întârziere de până la 2 săptămâni.

Procedura de activare

Pentru activarea acestui serviciu, este necesară cererea în formă liberă sau poți completa cererea-tip și s-o expediezi la adresa corporate@moldcell.md, după ce o semnezi și aplici ștampila companiei.

Tarifare (tariful reprezintă costurile suportate de furnizor pentru oferirea serviciului)

Obținerea facturii detaliate la solicitarea unică se va tarifa cu 50 lei/per solicitare/per companie, pentru fiecare direcție separat (apeluri de ieșire sau de intrare).
Primirea facturii prin email, ca serviciu lunar, va fi taxată cu 50 lei/per companie, și e posibilă doar pentru direcția de ieșire.