Moldcell

Go Green

Compania Moldcell este foarte activă în promovarea principiilor Responsabilităţii Social Corporative (RSC). La finele lui 2006, compania Moldcell a participat la crearea reţelei naţionale a Pactului Global, raliindu-se, astfel, la cea mai largă iniţiativă de responsabilitate social corporativă globală. Strategia de dezvoltare a companiei încorporează principiile şi valorile RSC, asigurând afacerii un caracter transparent şi durabil. Respectarea şi protejarea mediului ambiant au o importanţă deosebită în activitatea noastră cotidiană, iar eforturile întreprinse în această direcţie ţin atât de standardele de utilizare raţională a resurselor aplicate în interiorul companiei, cât şi de implicarea angajaţilor pe bază de voluntariat în acţiuni pro-ecologice.

Astfel, Moldcell susţine campania naţională GO GREEN iniţiată de reţeaua Pactului Global în Moldova (RPGM). Campania a fost lansată pe 16 mai 2009 şi include iniţiativa celor 51 de companii-membre ale RPGM de a aproba şi promova Codul Oficiului Ecologic GO GREEN elaborat de către reţea. Prin adoptarea Codului de către companiile şi organizaţiile-membre ale RPGM, reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului de afaceri din Moldova îşi asumă responsabilitatea de a se alătura eforturilor de promovare a protecţiei mediului ambiant şi de a deveni un model pentru îmbunătăţirea performanţelor sociale şi ecologice.
               
Prin aplicarea cerinţelor de bază ale Codului, companiile se angajează să:

  • promoveze o cultură corporativă pro-ecologică, inclusiv în rândurile angajaţilor,
  • folosească principiile „3-R”: „Reduce, Reutilizează, Reciclează”
  • popularizeze iniţiativa printre parteneri, concurenţi şi alte părţi, precum şi să
  • raporteze progresele obţinute în domeniul protecţiei mediului înconjurător în raportul anual al organizaţiei.

Codul Oficiului Ecologic GO GREEN include un set de recomandări practice menite să pună în aplicare scopurile formulate de Cod. Astfel, în dependenţă de specificul şi dimensiunea afacerii, fiecare companie are la dispoziţie un set de instrumente care vor contribui la optimizarea procesului de muncă, reducând impactul negativ asupra mediului ambiant, promovând o politică corporativă şi comportament ecologic.
    
Pentru informaţii suplimentare privind activitatea reţelei Pactului Global în Moldova, accesaţi pagina web www.globalcompact.md.