Moldcell

Schimbarea cartelei SIM

Schimbarea cartelei SIM

În caz de furt, pierdere sau deteriorare a cartelei SIM primiţi o nouă cartelă cu acelaşi număr de telefon.

Pentru activarea serviciului, este necesar să depuneţi o cerere tip la orice reprezentanţă Moldcell Center, să completaţi un formular tipizat şi să prezentaţi actele necesare.