Bursa Moldcell

Ce este Bursa Moldcell?

Un proiect prin care Moldcell identifică, susţine şi oferă şanse de angajare celor mai buni studenţi absolvenţi ai instituţiilor din Moldova, în domeniile apropiate de activitatea companiei. Valoarea totală a burselor preconizate pentru ediţia 2010-2011 a proiectului constituie 27000 dolari SUA, de care vor beneficia 25 de studenţi. Apreciind performanţele tinerilor atinse în cadrul proiectului derulat în anii precedenţi, Moldcell a decis să mărească numărul de burse oferite în 2005 de la 15 până la 25. Astfel, fiecare dintre cei 25 de tineri va primi 1080 de dolari SUA în cadrul proiectului.

Ce avantaje oferă Bursa Moldcell?

Câştigătorii vor:

  • beneficia pe durata a 8 luni de o bursă lunară în valoare de echivalentul în lei a 135 USD
  • deveni automat promotorii companiei şi vor fi angajaţi part–time
  • primi o conectare Abonament Moldcell la cele mai avantajoase preţuri 
  • fi în centrul evenimentelor corporative pe tot parcursul proiectului

     

Cine poate să beneficieze de Bursa Moldcell?

La concurs sunt admişi studenţii din ultimul an de studiu cu frecvenţă la zi şi masteranzii din următoarele instituţii de învăţământ din Moldova:

Mun. Chişinău
  • Academia de Studii Economice din Moldova
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Universitatea Tehnică din Moldova
  • Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Mun. Bălţi

Universitatea de Stat "Alecu Russo" 

Mun. Cahul

Universitatea de Stat "Bogdan-Petriceicu Haşdeu"

Cum vor fi selectaţi câştigătorii?

Concursul presupune 3 etape de selecţie:

1. Pregătirea şi depunerea dosarului
2. Interviul
3. Desemnarea beneficiarilor Bursei de studii Moldcell 

Participanţii la concurs vor depune şi vor înregistra dosarul de participare la Centrele Moldcell din capitală, Cahul şi Bălţi sau îl vor expedia la adresa electronică vacancy@moldcell.md  în perioada 28 septembrie - 15 octombrie, 2010.

Conform regulamentului, dosarul de participare trebuie să conţină şi un eseu în limba engleză la tema: „My expectations from a mobile operator. What drives me to be loyal to the operator I use?” sau "What can be done to make mobile communication more attractive?". Selecţia candidaţilor se va face în baza dosarului, interviului şi a rezultatelor demonstrate de studenţi în procesul de studii şi activitatea extracurriculară.